12/25/2013V E S E L  B O Ž I Č !

Pravljice so resničnejše od resničnosti. 

12/15/2013

(R)EVOLUCIJA NAVZNOTER


S.N.Lazarev - Antihrist je došao


U Bibliji, postoji pojam dolazak Antihrista. Veoma je važno razumjeti da li je Antihrist došao ili nije. Ovdje je veoma važna pozicija religije. Ali religija ne zna kakvu poziciju da zauzme, zato zauzima stav "čekati". Čini se da antihrist treba uskoro da dođe, izgleda da još nije došao. U svakom slučaju, još se nije upisao crkvenim velikodostojnicima za prijem. Znači da ga još uvijek nema. I oni sjede, nagađaju, računaju kad će "dugoočekivani" da dođe.

A on je već došao, došao je kao trendencija. Đavo to je lukavi. To je tendencija odricanja od Ijubavi i morala u korist instinkata. I ova tendencija ide već nekoliko stotina godina, sada već počinje završna faza. To je kult novca, mamona. To je ono što se sada zove slobodnim tržištem. To je ono što se sada zove "Zapadna demokratija", koje više nema. 

Jeste li ste čuli da kompanija "Evian" hoće da privatizuje svu pijaću vodu na planeti? "Monsanto" privatizuje sva sjemena, kompanija Evian, svu vodu. Potom će kompanija "Monsanto" da privatizuje vazduh. Potom će još neka kompanija da privatizuje sam fakt rođenja djeteta. I svaka žena će plaćati za rođenje djeteta, a njoj će rađanje dozvoliti ili uskratiti, pošto ona neće imati pravo na odluku, već kompanija "Monsanto".

To je već u završnoj fazi, to je već pogibija, a sveštenici ćute. Da su rekli: "Antihrist je došao, to je tendencija, to je svjetska vlada, to su multinacialne korporacije, to su ti koji su vlasnici kompanija: Monsanto, Evian, Federalnih rezervi, itd, tada bi možda bilo moguće da se bori. Ali, ti koji trebaju da vode borbu za spas čovječanstva, sada su paralizovani, i prave se da je sve u redu, da se ništa nije dogodilo. Katastrofa se već desila. U Norveškoj je već postala tradicija da se siluju svoja djeca, to je sasvim normalno.

Antihristu! Šta je potrebno Antihristu? Treba mu kult instinkata, kult parčeta hljeba i rada, treba mu uništenje morala. Jer tamo, gdje je uništavanje morala tamo je uništavanje Ijubavi, tamo je gubitak jedinstva sa Bogom. Zato se u evropskim državama, kao i u Americi gaji kult nemorala, a grijeh se zove vrlina.

Zašto Evropa spokojno prihvata takvu moralnu degradaciju? Zato što su poslednjih nekoliko stotina godina Ijude učili da misle samo o materijalnom blagostanju. Pogledajte vijest na TV samo se govori o novcu, samo o tijelu, samo o ekomiji, ni riječ o duši, o moralu praktično ništa. Kada pada indeks Dov Džons o tome trubi cio svijet. Kada pada moral, ispod kritičnog nivoa, o tome svi ćute. U Sodomi i Gomori nijesu silovali svoju djecu. Bilo je to čudovišno, čak i za taj nivo.

Dakle, Antihristu je koristan nemoral, to je njegova pobjeda. Dakle, u cijelom svijetu ciljno usmjereno se ruše institucije morala: religija, porodica i umjetnost. Moja ćerka je nedavno išla sa mojom taštom u Austriju. Ušle su u Muzej moderne umjetnosti, dijete se interesuje: Koliko je daleko Evropa otišla u razvoju? Cio prvi sprat su fotografije nagih muškaraca. To je sve. Mislim da ne trebam vama to objašnjavati, ovdje ima mnogo Ijudi iz Nemačke... predstavnika Češke i Poljske, Austrije i drugih zemalja.

Postoji još jedan moment. Svi ste čuli za Andreasa Brejvika. Znate li u čemu je smisao? Da bi se oduzela sva prava od čovjeka, da bi se on pretvorio u roba treba mu oduzeti dušu, treba mu oduzeti budućnost. Ako čovjek misli samo o tijelu, kada mu oduzmu dalju budućnost, neće ni primijetiti. Kada mu oduzmu blisku budućnost, takođe neće primijetiti. A potom će mu početi da oduzimaju sadašnjost, tada će da vrišti, da se suprostavlja, ali će biti kasno.

Dakle, moral to je dalja budućnost. Da bi se Evropljanima oduzela sva prava treba uvesti fašističke zakone. Zato treba stvoriti uslove za uvođenje takvih zakona, da ih Ijudi moraju da prihvate. Kako to uraditi? Neophodno je ugroziti dva glavna instinkta. Treba da čovjek osjeti glad, ugroženost i strah.

Kako se to radi u Evropi? Otvaraju se vrata za imigrante, i dozvoljava im se da rade šta hoće, stvara se ekomska kriza i narod je spreman da prihvati fašizam. I Andreas Brejvik, kada je ušao u sud, podigao je ruku u znak fašističkog pozdrava. To je znak: društvo je spremno, za uvođenje mjera koje lišavaju prava navodno imigranta, a u stvari svi stanovnici Evrope, lišavaju se svih prava.

To je već bilo u SSSR-u, "narodni neprijatelji", "spoljna pretnja", a dalje 1937. godina, i uništenje velikog broja Ijudi i koncentracioni logori.

Sjedinjene Države rade po istoj toj šemi. Prvo, strah, eksplozija zdanja, podržavanje terorističkih organizacija, preko tajnih struktura, naduvavanje agresivnih tendencija u islamu. A kada je terorizam spreman, mogu se od Ijudi oduzeti sva prava.

Svuda vidimo jedan isti "rukopis".

Čovjek koje je izgubio dušu i moral, boji se za svoje instinkte, postaje njihov rob. A ako je prigrlio te instinkte, pristaje na sve, i da se preobrazi u životinju, i da se rastane sa djecom, i izgubi porodicu, samo mu ostavite parče hljeba i život.

Kako se treba boriti sa Antihristom? Treba se boriti na svim nivoima. Na ekonomskom je veoma teško. Zato što antihrist ima sada desetine triliona dolara. To su multinacionalne korporacije, bogati Ijudi svijeta koji su se ujedinili, imaju desetine triliona ako ne i stotine.

Kako se boriti politički? Takođe je teško. Jer su kupili svaku vlast, sve predsjednike, sve nacionalne strukture. A sada se spremaju na odlučujuće završno objedinjenje u jedinstvenu državu.

Može se efikasno boriti na nivou duše. Potrebno je dati moralnu ocjenu, toga što se dešava. Potrebno je ujediniti se na informaciom nivou. Potrebno je shvatiti šta se dešava. Potrebno je širiti to znanje što je moguće aktivnije. Juče su mi rekli da će uskoro internet biti "poklopljen", biće strogo kontrolisan u tom pogledu u narednih godinu ili dvije. Ali, još uvijek ima vremena. Najvažnija je, moralna ocjena. Naime, moralna ocjena će omogućiti Ijudima da se unutra odvežu, da ne učestvuju u tom procesu raspada i da spase svoju dušu. Bog uvijek pomaže tome ko brine o svojoj duši.

Još jedan veoma važan moment. Da bi pobijedio neprijatelja ne smiješ da ga mrziš, tada nikad nećeš pobijediti. Zato što smo svi jedno na finom planu i unutrašnja mržnja zatvara snagu i mogućnost pobjede. Ali, kako se boriti sa kompanijom "Monsanto", ili sa drugim kompanijama koje imaju ogroman novac, koje su sve kupile? Čovjek osjeća voju nemoć i počinje da mrzi, ili da pada u depresiju, a to je najgore. Treba se boriti i suprostavljati, ali, prije svega, spašavati svoju dušu i svoj moral. Ni u kom slučaju, ne treba osjećati mržnju prema malignom tumoru, koji se sada priprema da pojede cio svijet. Ne zaboravite da kompanijom "Monsanto" takođe upravlja Bog. Ona parazitira na našim dušama koje su zaboravile na Ijubav.

Najjače suprostavljanje mogla bi dati moralna ocjena, predstavnika katoličanstva i pravoslavlja. Ali oni ćute, a to je realna katastrofa. Zato što kada se bolest ne prizna, ona veoma brzo napreduje. Predstavnici religija moraju da priznaju da je Antihrist došao, i da već odavno zapovijeda na Zemlji. On izgleda kao tendencija odricanja od Ijubavi zarad instinkata. Političari moraju da priznaju da je fašizam počeo, i već se više od deset godina širi cijelom planetom.

Pitali su me juče o Edvardu Snoudenu: Učemu je smisao, zašto se to dogodilo? Postoji verzija da je to Evropa, koja ne želi da u potpunosti izgubi svoju samostalnost. Da su predstavnici Evrope pomogli Snovdenu. Pošto ekonomska unija Sjedinjenih Država i Evrope koja se sada priprema je, u stvari, likvidacija Evrope, to je novih trideset regularnih država u sastavu SAD-a, to je formiranje jedinstvene države i najvjerovatnije formiranje jedinstvene valute. Euro će nestati, biće dolar ili neka nova valuta koja ujedinjuje Ameriku i Evropu. I svi američki zakoni primjenjivaće se na teritoriju Evrope, a to će biti gore od fašizma.

Djelo Edvarda Snoudena pokazalo je zapanjujuću činjenicu cijelom svijetu. Amerika, koja sebe zove najispavnijom državom u svijetu, gdje se uvijek zakon smatrao svetim, ponaša se apsolutno bez ograničenja. Amerika ne samo da narušava sve zakone, ona prosto ne obraća pažnju na njih.

Rusiji govore: "Dajte nam Snoudena. "

Rusija je odgovorila: "Ali mi nemamo sporazum o ekstradiciji, to je nezakonito. "

"Svejedno, dajte nam ga. "

Rusija zatim pita: "A po kom članu ćete mu suditi, jeste li otvorili krivični postupak?"

"Člana nema, krivičnog djela nema, uprkos toga dajte nam ga. "

To jest, Amerika već odavno pljuva na sve zakone: međunarodne, sopstvene, moralne, pravne, u korist samo jednog sile, kulta novca i sile. To je potpuna likvidacija morala, jer zakon mora da štiti moral. Ignorisanje međunarodnih zakona to je ignorisanje moralnosti. Nevjerovatan događaj. Upravo, tako izgleda lik Antihrista. Kao apsolutno ignorisanje svih normalnih, međunarodnih i unutrašnjih zakona. A ovo je samo početak.

Ali osjećati mržnju i osuđivati je beskorisno, to je već završna faza raspada. Kada je katoličanstvo počelo da prodaje indulgencije prije šeststo godina, tada je počeo raspad, tada je Bog postao nepotreban. Sveštenik je uklanjao grijehe za novac, to je gore od đavolizma. Jer đavo zna da Bog postoji, on se boji Boga, on iskušava. Đavo ne samo da priznaje Boga, on se i boji njega. A sveštenici se ne boje Boga, prosto su ga ukinuli i na njegovo mjesto postavili novac, za novac se mogu da uklone grijesi. Đavo nije mogao ni da sanja, to što su sveštenici uradili prije šeststo godina. Dakle, današnji proces raspada Zapadne civilizacije je sasvim zakonit. On traje više stotina godina.

Dakle, prije svega, treba se boriti sa Antihristom preko spasenja svoje duše, preko očuvanja morala, preko poštovanja biblijskih zapovijesti, preko prihvatanja Božije volje. Ako budemo spašavali svoju dušu, i naučili da volimo ne samo da ćemo prevazići svoje fizičke bolesti i poboljšati svoju sudbinu, tada ćemo spasiti cio svijet, koji sad kao "Titanik" ide na ledeni brijeg. A vremena nije ostalo baš puno. Kao što je rekao američki monarh, protestant, koji je prešao u pravoslavlje Serafim Rouz: " Vremena je ostalo mnogo manje nego što mislite. ".

Pa, nećemo više o horor pričama. Sve je to i tako jasno.