9/22/2011


Nekoč sem jo vprašal: 

“Kaj počneš na
zemlji?” 


Odgovorila mi je: 

“Poslušaj, če živiš kot goba, 
živišpoceni. 
Pravim ti, da je bila to zelo prijetna četrt, preden se je
opicam zmešalo.”
Naše edino doživljanje časa je subjektivno, ustvarja ga naš
mentalni proces. V odnosu do newtonskega univerzuma pa
časa ni. Obstajamo v večnosti, postali smo večni. Univerzum
okrog nas se stara s pojenjajočo hitrostjo, vendar je to
občuteno kot dejstvo univerzuma, na način, kako dojemamo
newtonsko fiziko kot dejstvo tega univerzuma. Umeščeni smo
v večnost in tako ločeni od gibljive podobe. Obstajamo v
dovršitvi večnosti.
Prepričan sem, da nas tehnologija sili v to smer. Ni kontradikcije
med ekološkim ravnovesjem in prostorsko migracijo,
med hipertehnologijo in radikalno ekologijo. Dejanska
zgodovinska entiteta, ki postaja neizogibna, je človeška duša.
Opičje telo nam je služilo do tega trenutka osvoboditve in
nam bo vedno služilo kot fokus samopodobe. Sami pa bomo
vedno bolj bivali v svetu, ki ga ustvarja človeška imaginacija.
To je pravi pomen vrnitve k Očetu, transcendenca fizičnega,
vstajenje v luč iz železnega zapora, o katerem govorijo
Gnostiki; nič manj kot transformacija vrste.
Kmalu bo prišlo do pospešitve tega fenomena z raziskovanjem
vesolja in vesoljskimi kolonijami. Koralnim grebenom
podobna žival, imenovana človek, ki je razprostrla svojo
tehnologijo preko površine zemlje, bo osvobojena vseh
omejitev razen imaginacije in omejenosti materiala. Nekateri so
predlagali, naj bi bil ideal prvih vesoljskih kolonij duplikat
idiličnega ekosistema Havajev. Takšne vaje iz ekološkega
razumevanja bodo dokaz, da vemo, kaj počnemo. V trenutku,
ko bo takšno razumevanje pod kontrolo, bomo osvobojeni v
sfero umetnosti. Za kaj takega smo si vedno prizadevali.
Ustvarili bomo svoj svet, vse naše svetove, svet, iz katerega
smo prišli, pa bomo ohranjali kot vrt. Kar ima Eliade za
metaforo samotransformacije, bo kmalu uresničeno s tehnologijo
vesoljske kolonizacije.
Prehod od Zemlje v vesolje bo presenetljivo tesen genetski
filter, bolj tesen kot tisti, ki ga je predstavljala kolonizacija 
Novega sveta. Vzrok ameriški vitalnosti naj bi bilo dejstvo, da
so si samo sanjači, pionirji in fanatiki upali potovati preko nje.
če bolj bo to držalo za pohod v vesolje. Tehnološka osvojitev
vesolja bo pripravila oder; sledilo bo ponotranjanje metafore z
osvojitvijo notranjega prostora in kolapsom stanja vektorjev,
povezanih s tehnologijo newtonskega prostora. Tedaj bo
človeška vrsta zares postala dojemljiva.
Tehnologija, ki bo ponotranjila telo in povnanjila dušo, bo
razvila vzporednico za gibanje v prostoru.


Terence McKenna 


Ni komentarjev:

Objava komentarja